Kim G. Michel
Photo: (Cahill Archives)

Kim G. Michel